עוגה בלי הפוכה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' חשון התשט"ו, 29 באוקטובר 1954
מתוך:
עמוד 2

בניגודי-איזון אלה צפונה חכמת חיים רבה. שלטון עשוי להיות שרות נאמן; הוא עלול להיות משחית גדול. אולי יש להטיל ספק באימרה הצרפתית, לפיה התיאבון גדל עם האכילה; מי שאינו זולל וסובה, תיאבונו קטן עם ראשית סיפוקו. אבל אין להטיל ספק בכך, כי עם השליטה גדל ה"תיאבון" – להוסיף לשלוט, ל"העמיק" שלוט, להרחיב ולהרחיק לשוט. הסכנה החמורה, הצפוייה להמון הנשלטים, היא בהכרת השליטים, כי שלטונם הוא תמיד. הטובה בערבוות לחרות האדם היא מתן הוכחה מתמדת שליטים, כי שלטונם הוא בן-חלוף, זמנו, עובר. שלטון הרוב זוהי הדמוקרטיה בצורתה; מהותה של הדמוקרטיה היא באפשרות הממשית, החוזרת ונשנית, להחליף ממשלה, לשנות הרכבה, להמיר את תכניתה בתכנית אחרת.