עוגה בלי הפוכה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' חשון התשט"ו, 29 באוקטובר 1954
מתוך:
עמוד 2

יוצא, כי, אם לבחירות הביניים לקונגרס האמריקאי נודעת חשיבות מדינת-עקרונית בשטח ה"פיקוח והאיזון", הרי חשיבותן המדינית-הממשית היא מוגבלת. אין הן חוצות את תוצאות הבחירות לנשיאות, המתקיימות כעבור שנתיים. והביצוע נשאר בידי המפלגה, שנציגה הוא הנשיא ושליחיה הם מזכירי המדינה. יש לזכור, כי במערכות המדיניות העיקר הוא הביצוע.