עוגה בלי הפוכה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' חשון התשט"ו, 29 באוקטובר 1954
מתוך:
עמוד 2

השליטים עצמם יודעים את זאת. זכרוני, כי בבקרי ב"אולם העצמאות", אשר בפילדלפיה, הוזמנתי על ידי מארחי האדיב לכתוב משהו, לזכרון, בספר המבקרים. המקרה רצה, שימים מספר לפני כן ביקר הנשיא טרומן באולם, בו נציגי שלש עשרה המושבות הכריזו על הקמתן של ארצות-הברית. היה עלי איפוא לרשום את רשימתי באותו עמוד, בו התנוססה חתימתו הבולטת של הנשיא. והנה, לפני שכתבתי, קראתי: ה.ס. טרומן, כתבת זמנית, הבית-הלבן.