עוגה בלי הפוכה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' חשון התשט"ו, 29 באוקטובר 1954
מתוך:
עמוד 2

אבות הרפובליקה האמריקאית מחברי חוקתה הבינו את הסכנה, הטבועה בשלטון. לפיכך, הם שמו עליה "מצור", פן תפרוץ: הם הקיפורה בחומת ערובות, הקוריות "צ'קס אנד בלנסס". מול בית-המחוקקים אחד עומד ה"בית" השני. שניהם עומדים מול הבית הלבן. מעל לשלשתם ניצב המשפט. הנשיא נבחר פעם בארבע שנים. אך מדי שנתיים יוצא שליש מן הסינאט ונבחר מחדש בית הנציגים. אין חולפת אלא מחצית התקופה של שלטון מפלגה אחת, ולעם ניתנת האפשרות להעמיד מולה, ברשות המחוקקת, מפלגה אחרת. והעם האמריקאי רגיל להשתמש באפרות זו. גם החיים קבעו ניגודים, שמטרתם לקיים שווי משקל במערכות השלטוןוכוונתם להוכיח לשליטים, כי אין להם "חזקה" (בהברה אשכנזית), אלא חזקה עליהם, באחד הימים, לפנות מקומם לאחרים.