עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

הפילוסופיה הטוטליטרית, הקומוניסטית, הפאשיסטית והמפא"יית, שנטלה משתיהן, מזהה את המדינה עם הממשלה. איש המאמין בחרות ואוהב את הצדק, לא תמיד יפריד בין המדינה לבין הממשלה; הוא תמיד יבחין ביניהן; הוא לעולם לא יזהה אותן.הנסיון ההיסטורי הוכיח, כי כפי שישנן ממשלות המשרתות את המדינה כנאמנות, כן ישנן ממשלות העושות את מלאכתן רמייה, הטענה, כי ממשה שנבחרה היא טובה משום שנבחרה, טענת שווא היא. וודאי, ממשלות בלתי נבחרות הן רעות מיסודן; אך גם ממשלות שנבחרו יכולות לעשות הרע.