עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

...אנשי מפא"י ותומכיה, שחיברו את "חוק עבירות נגד המדינה", ייטיבו, אפוא, לעשות, אם ידברו, מתוך כנות, על הגנת ממשלתם, במקום לדבר גבוהה, מתוך צביעות, על "הגנת הדמוקרטיה". הדמוקרטיה, שהם הנהיגו בישראל, היא מזויפת במקור.שלטון העם אינו מתבטא רק במעשה הבחירות, מפקידה לפקידה. השאלה המכרעת היא, האם מעשה הבחירה הוא חפשי. נכון הוא, כי לא ייתכן שום חופש בחירה אם אין בה ברירה, בין תכנית לתכנית, בין רשימה לרשימה, בין מעמד למעמד. אך ה"טכניקה" של המאה-העשרים הצליחה, במקומות שונים, ליטול את נשמת החופש ממעשה הבחירה, גם כאשר בפני האזרח מוצגות רשימות מספר,ולא רשימה אחת. "הטכניקה" הזאת, הפועלת בעיקר בעזרת לחץ פרנסתי, "מפליאה" עשות בארצנו. אם ההשקפה היא פונקציה של הפרנסה, או אם פרנסת רבים תלויה בהשקפתם, אין מעשה-הבחירה יכול להיות חופשי.