עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

בתנאים מסויימים יש,בוודאי, טעם ב"תמות נפשי עם פלשתים", אך מה טעם בתמות נפשנו עם מפא"י? הממשלה היא רעה, אך על המדינה יש לשמור. אם נשכיל לשמור עליה, עוד נזכה לראות מדינה עברית בלי ממשלת מפא"י... משום כך אין לי ספק בכך, כי, גם תחת הממשלה הרעה הזאת, עלינו לתת יד לחיזוק כוחה הצבאי של המדינה, כפי שעלינו לתמוך במלחמה בכל מי שרוצה לפגוע בכוחה.