עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

הנוער שלנו לא יחפש "קריירה" של חיים קלים, או חיים קלים של "קריירה", אם ההנהגה הלאומית תיתן לו דוגמא של כנות ואחווה וענווה ושרות, במקום ה"דוגמא" שניתנה לו בימי שלוט "המרצה", היא הדוגמא ההרסנית של קרייריזם ורדיפת-בצע, של צביעות ומשטמה, של התנשאות וחנופה לשררה...