עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

אולם המדינה אינה של ממשלה רעה זו, כפי שלא תהיה של הממשלה שתבוא תחתיה. המדינה היא שלך ושלי; היא שלנו, היא של כולנו. לו המדינונת הזאת הייתה נופלת, היה מקיץ הקץ לא על עצמאותנו, אלא על קיומנו. לא היינו עוד, אלמלא הקימונו מדינה; לא נהיה עוד, אם היא לא תהיה...