עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

אני כותב על מרידה, לא על מרד. האבחנה בין שני המושגים האלה דרושה לנו לא רק בלשון ההיסטוריה אלא גם בשפת החוק. העברי ידע תמיד לדייק בלשונו. יש הבדל יסודי בין מרד לבין מרידה, אם כי שרשן האתימולוגי הוא אחד. העברי מדבר על מרד החשמונאים ועל מרד בר כוכבא; אין הוא מדבר על ,,מרידותיהם". מרד מופנה נגד שלטון נכרי; על כן הוא תמיד מוצדק, אף אם אינו מצליח. מרידה מופנית נגד ממשלה ,"ביתית". יש והמרידה היא גם נגד המדינה; יש והיא דווקא בעד המדינה, אם כי היא נגד ממשלה מסויימת. את המשפט הזה חורצת ההסיטוריה. הדור, בו נעשתה המרידה, שופט עליה מבחינה אחת בלבד: אם היא הצליחה.