עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

אגב, לפי "חוק עבירות נגד המדינה" ותחת "שלטון היועץ" עלול אני להיאשם וללכת למאסר על חלקים מסוימים של מאמרי זה; ויחד עמי ידידי העורך, החף מכל פשע. אך אין דבר. גם לאחר ש"חוק העבירות" הטוטליטרי ייכנס לתוקפו, אוסיף לכתוב דברים, כאלה ואתה, ידידי העורך, לא תמאן בוודאי לפרסמם. כי אכן, ישנן עבירות שהן בעד המדינה ולא נגדה.