עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

חוק עבירות נגד המדינה" אינו חוק "ליברלי". זהו חוק טוטליטרי מובהק, הן בסעיפיו הכתובים והן ברוחו הרעה המרחפת על פניהם. מחברי החוק ניסו, בהתאם לפילוסופיה שלהם, לזהות לחלוטין את המדינה עם הממשלה. לכן הם העניקו לממשלה את הזכות להכריז על ארגון, המתנגד לממשלה, כעל "ארגון עוין" (עוין למדינה). החוק מטיל אחריות על איש בגלל מעשי רעהו. החוק מבטל את יסודות המשפט והצדק על ידי שהוא מעביר את חובת ההוכחה מן הקטגור על הנאשם, הנחשב, לפי שיטה "ליברלית" זו לחייב, בטרם הורשע על ידי השופט. החוק גם מעניש על מחשבה, אף על פי ששר המשפטים, בהיותו צעיר, למד בוודאי, כי "מחשבות פטורות ממכס"...