עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

אינני קורא לעבור עבירות, כפי שהאמנתי, כי חוקים של ממשה זרה יש להפר תמיד, כן הנני מאמין, כי חוקים של ממשלה שלנו, יש, בדרך כלל לכבד, גם אם היא רעה, אף אם הם רעים. אך אם אהיה משוכנע, כי עבירה מסויימת על החוק הכתוב היא, אמנם נגד הממשלה, אך למען המדינה -אעבור אותה: במעשה, אם אוכל לעשותו; בדברים אם אוכל להשמיעם. אזרח חפשי, הנוטל לעצמו, לפי הכרתו, הפטריוטית, את הזכות הזאת, יטיל על עצמו את החובה לשאת בתוצאות מעשהו, ולא להתלונן אם יסבול בגללו. יש זכות לאזרח טוב לעבור עבירה למען המדינה; יש זכות לממשלה רעה להביאו לדין.