עבירות נגד ובעד המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשי"ד, 18 ביוני 1954
מתוך:
עמוד 2

לעיתים זוהי מצווה אזרחית לעבור עבירה נגד ממשלה הרעה, בעד הארץ הטובה. ישנו עבירות במדינה, שהן בעדה,לא נגדה.