עבדים כי ימלוכו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אב התשי"ג, 17 ביולי 1953
מתוך:
עמוד 2

אלמלא היו השליטים בורים בהלכות מדינה, לא היה מתחיל ולא היה מתקיים המשפט-המשפח בצריפין; אל יגידו לי, כי אין עוד לכתוב על פרשה עגומה זו, על אשמת-צריפין, מאחר שהיא נתונה לדיון משפטי, משום שהיא Sub judice לפי האימרה הלועזית, הקלאסית, אין שחר לטענה חסודה זו. דיון בבית-דין צבאי ממונה, שהוטל על אזרחים, לא-חיילים, אינו דיון משפטי. שני הקצינים שנתמנו על ידי אדון בן-גוריון, "לשפוט", הם קציני צבא-הקבע ולא שופטים. מר לוי הוא דיין-צדק בלתי-תלוי בשבתו בדין במקומו, בירושלים; בצריפין הוא קצין צבא לצורך השעה ושופט לשעבר. אפשר לומר, כי הענין, העומד לדיון בבית-הדין הצבאי, נמצא לא Sub judice אלא Sub ex judice. מותר איפוא לכתובעל אשמת-צריפין; חובה היא לגלות את כל הבזיון העולה ממנה