עבדים כי ימלוכו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אב התשי"ג, 17 ביולי 1953
מתוך:
עמוד 2

אני מייעץ לחולי השררה לא לסמוך יתר על המדינה על כוח-הכפייה שלהם. ייזכרו, כי אי-ההכרה בבית הדין בצריפין, היא צודקת, ומוצדקת בעיני כל בן-חורין, בארץ ובחוץ-לארץ. הנאשמים שלא הכירו ב"שופטים" צבאיים דרשו ומוסיפים לדרוש משפט צדק.