עבדים כי ימלוכו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אב התשי"ג, 17 ביולי 1953
מתוך:
עמוד 2

האנשים, המנהלים את עיניני המדינה מאלצים את האזרח, מדי פעם בפעם, לשאול את עצמו: היודעים הם, מדינה מהי? לו השליטים היו "ראויים למלכות" או "כשירי-מדינה", הם לא היו מרשים לעצמם, על אף היותם מרכסיסטים, להשמיע, בנוכחותו של נשיא המדינה, את שיר השיטנה הקומוניסטי הקרוי "אינטרנציונל". אמנם, מר בן-צבי היא חבר וותיק של מפא''י, שלא נבחר לכהונתו הרמה אלא על ידי רוב חברי הכנסת, אולם שנבחר הנשיא, חייב הוא לראות את עצמו כנשיאם של כל אזרחי המדינה, והם כולם חייבים לראות בו את אזרחה הראשון. בנוכחות של נשיא המדינה אין להניף אלא את דגל הלאום ואין לנגן אלא את ההימנון הממלכתי. הדגל וההמנון מסמלים את שלמות האומה; הנשיא חייב לתת לה ביטוי, אף על פי, או אולי משום כך, שאין השלטון בידיו.