סקירה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א שבט התש"ז, 1 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 348-352

זוהי האלטרנטיבה רבת הפנים. וברור מראש, באיזו מן האפשרויות נבחר. אבל גם זה צריך להיות ברור: אין זו "מערכת- יאוש". להיפך, המערכה היא רבת סיכויים. אמנם, לו אפילו ידענו, שאנו מקריבים את עצמנו על מזבח העקרונות המקודשים של האומה ללא אפשרות של נצחון ממשי, לא היינו מהססים ללכת בדרך היסורים וההקרבה. כי חשובים העקרונות הנצחיים מן החיים בני החלוף. וחשובה הנאמנות לעם - מכל. אולם עובדה היא - עובדה משמחת - כי לעולם לא היינו כה קרובים לשינוי ערכין מוחלט בקרב העם, ולעליתו על דרך המלך, שאנו פילסנו ומפלסים בפניו.