סקירה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז תשרי התש"ח, 1 באוקטובר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 21-27

ולקראת העתיד נלך מתוך מאמץ עליון, מתוך גיוס מתמיד של כל כחותינו, מתוך אחוות אחים, מתוך נכונות למלא כל תפקיד שיוטל עלינו ולהקריב כל קרבן שיידרש מאתנו, ומתוך אותה אמונה, המפליאה שונאים וידידים, יהודים וגויים - מתוך האמונה, ששום כח בעולם ושום יסורים ושום קשיים ושום התנכלויות ושום אבדות לא ישברו אותה ולא יחלישוה, מתוך האמונה בשליחות ההיסטורית שהטלנו על שכמנו, מתוך האמונה בצדקת עניננו, ביושר דרכנו, בטוהר מגמתנו, בקדושת דגלנו - ובנצחוננו.