ספסרים עליך, ארץ-ישראל

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התשל"ג, 13 באפריל 1973
מתוך:
עמוד 24
נושאים:
מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ. מורשת ישראל - שנאת חינם

הדיבור הרשמי הזה מצטיין בקלות דעת ובחוסר אחריות מדהימים. לא צריך אדם להיות רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כדי לשאול, למה אתם, שרים מקטרגים על עמכם ישראל, באוזני אומות העולם? מדוע אתם משפילים את כבודו, דווקא בכברת ארץ, שבה הוא חודש? אין ספק, כי לו זר היה מטיל עלינו האשמה כוללת כזו, היו קמים נגדו, בדברים נזעמים, כל מגיני היהדות המקצועיים. הפעם, הפקירו לשונם, בשטח רגיש, לא זרים אלא שרים.