ספסרים עליך, ארץ-ישראל

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התשל"ג, 13 באפריל 1973
מתוך:
עמוד 24
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה, התנחלויות

לאחרונה מרבים לדבר אצלנו על שנאה עצמית. הגענו לכך, כי שרים בישראל משתתפים במרוץ לקראתה. המשוואה יהודי=ספסר אינה חדשה בתודותיו של עמנו. יש לה ביטוי אפילו במילון אוכספורד, שבו הומצא, בוודאי מתוך העתק מן המציאות העממית שם פועל שכזה "To Jew" , "לייהד", משמע לרמות, לספסר בכסף. כל שונאי עמנו היו משתמשים בהכללות כאלו, כמו על הקומוניסטים, כי היו אומרים על הספסרים: אמנם לא כל הספסרים הם יהודים, אבל כל היהודים הם ספסרים, או להיפך. ביחס לראשונים הוכח דווקא בארץ-ישראל, במדינת היהודים, כי רעות רוח היו דברי האנטי-יהודים. עתה קמו לנו מקטרגים, נושאי שררה, להוכיח, כי לגבי הספסרות יש משהו באותו "ערך" המופיע במילון האנגלי המפורסם. אם נתיר רכישת קרקע מעבר למה שעודנו מכונה הקו הירוק, הכל יסופסר בישראל.