ספסרים עליך, ארץ-ישראל

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התשל"ג, 13 באפריל 1973
מתוך:
עמוד 24
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה, מפ"ם, מפא"י. אישים - גולדה מאיר. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה, התנחלויות

[...] את השורה קלקלה הספסרות. הגב' מאיר דיברה עליה בפחות תקיפות, או תוקפנות, מאשר עמיתיה ממפא"י, אחדות-העבודה ומפ"ם. הם הסתערו על ספסרי ישראל בשצף קצף. בשכחם, כי דבריהם, הנאמרים בתל-אביב, מתורגמים מיד לכל לעז בעולם, המטירו חרפות בלא ריסון כלשהו. לרכוש קרקע בשטחי ארץ-ישראל הגאולים? אסור. מדוע, כי לא יהיה אלא ספסור.