ספסרים עליך, ארץ-ישראל

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התשל"ג, 13 באפריל 1973
מתוך:
עמוד 24
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה. שלום

ראש הממשלה בתשובתה לדברי, הכריזה, כי, לפי דעתה, יש תמיד לשאוף לשלום, כאילו אני אמרתי משהו אחר. ציינתי מבפורש, כי השלום הוא משאת הנפש של כולנו. אבל חובתו של עסקן ציבורי, אם בממשלה ואם באופוזיציה, היא לראות את העובדות ולא להתכחש להן. אלה, השואפים לשוב ולחלק את ארץ-ישראל טוענים לעומת אלה הרוצים כי נחלת האבות המשוחררת - כפי שאמרה, בשעת רצון, גם הגברת מאיר - תהיה לבנים, לדורותיהם, כי הם מונעים או דוחים, את השלום. הזהרנו זמן רב מפני האשמת שווא זו. עתה התברר באופן סופי כי היא שבה, בעצמה רבה, לחיקם של המאשימים, של המעלילים.