ספסרות במשפט

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' ניסן התשט"ו, 25 במרץ 1955
מתוך:
עמוד 2

ארבעת העצורים הזמינו את עורך הדין תמיר להיות סניגורם. למחרת היום פרסם עתוננו כתבה, לפיה הסניגור ירצה, אם לא החליט, "להפוך את משפט הארבעה למשפט פוליטי"... אסור לשים מכשולים בדכו של סניגור, אין גם ליצור רושם, מוטעה כמובן, כאילו ניתנות לו עצות. סניגור הוא בבחינת רב חובלה של אנייה בשעת סערה. כרב-חובל, מן סניגור, צריך להיות חפשי להחליט על ה"קורס". אם אין הוא מבקש עצה, אאל תעוץ לו ואל תאיץ בו.
הכתבה בעתוננו נוצלה על ידי חוגים מסיימים מאוד, כדי "להשפיע" על ארבעת החשודים שישללו מסניגורם את ייפוי הכח. אפס על אף הודעתו הפסקנית של מר לביא דעין חרוד, התעקשו העצרים וטענו, כי עורך הדין, בו בחרו, הוא, ולא אחר יהיה סניגורם. האפשרי לשלול מהם את הזכות הבחירה של מגינם?