ספסרות במשפט

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' ניסן התשט"ו, 25 במרץ 1955
מתוך:
עמוד 2

וודאי מעבר לקו "שביתת הנשק" אורב לצעירנו אוייב צמא דם. לפיכך אסורה כל קלות דעת בחצייתו. קלות דעת אינה גבורה.המסתכן ללא צרוך אינו עוסק בספורט לאומי אלא בהתאבדות אנטי-לאומית. אבל, אלמאל מידת הסיכון, אותה צריך תמיד לחשב אפשר היה להכריז, כי ה"ספורט הלאומי", בימי ביתור המולדת, הוא בחצייה מתמדת של הקו המלאכותי, הפוגע בזכותנו, אף אם הוא אינו יכול לבטלה.