סמל הדורות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 107-108

"עתה למד העם ולמדו בניו, כי אין תחיה לספר בלי תקומה לסיף. כי אין חיי רוח, בלי חיי חופש. על כן שוב באו בני-ציון ליבנה. הפעם פקדוה באש ובחרב. אולם לא למען האש ולא למען ההרג, כי אם למען אותו שלום, בו תוקם גם יבנה וגם יודפת, בו אפשר יהיה ללמוד וללמד. בתנאי חופש ובטחון, את תורת ישראל. את תורת הצדק לאזרח ולגר." "בקרב על יבנה נפל אחינו עזרא. כדור המוות פלח את לבו ועוד כמה כדורים נוספים חדרו לגופו. החייל הפצוע התבוסס בדמו. אחיו לא עזבוהו. הם נשאוהו על כפיהם קילומטרים רבים, מתוך תקווה, שאולי יצליחו להציל את חייו. אך בדרך יצאה נשמתו. ואז עדים היו שמי ארצנו לברית הנאמנות - ברית עזה ממוות - שנכרתה בין חיילי-ציון."