סכנות מוחשיות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אב התשי"ח, 25 ביולי 1958
מתוך:
עמוד 2

אפשר לומר, כי בלתי אפשרית היא מלחמת עולם שלישית בלי השמוש, אם בתחילתה ואם בהמשכה, בנשק הגרעיני. וההמשך ההגיוני של הנחות אלו הוא, כי מלחמת עולם שלישית היתה לבלתי אפשרית. המסקנה כי קיומה של הפצצה האטומית מצילה את האנושות מתהום דמים, תראה תמיד, וביחוד בימי מתיחות גורת למפתיעה. אך יש לה סימוכין במקור של כל פעולות האדם: בנפשו. חכמי המשפט הרומי נהגו לטעון summum jus summa injuria על משקל אימרתם אפשר להקיש, שיא הטוב עלול להביא רע. משום כך טענו חכמנינו, כי המרחם על אכזרים, מתאכזר לרחמנים. כלום יש טוב מרחמים? אך מי שמטיף לאי-התנגדות לרשע, גוזר על הצדק. אבל בדרכים הנסתרות של ההשגחה העליונה, בהן הולכת, או מובלת האנושות, יתכן גם, כי שיא הרע מביא לטוב. הפצצה האטומית היא רעה שיאתית, העלולה להביא לידי הכחדת המין האנושי. רעה זו יכולה להצמיח טובה. הודות לה תינצל האנושות ממלחמת עולם שלישית, בה עשרות מיליונים של בני אדם היו יורדים שאולה מתוך שמוש בנשק המקובל והמשוכלל של מלחמתת העולם השניה.