סכנה שהורחקה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 68-69

מדוע? אנו רשאים לומר, בלי שמץ של הפרזה ובלי צל של התפארות, כי חלקם של חיילי הארגון הצבאי הלאומי בהפרת המזימה הבריטית היה מכריע. במשך שנתיים היכינו בשלטון הדכוי. ערכנו התקפות צבאיות, שכל אחת מהן עלתה, - מבחינת העוז, הארגון והביצוע - על כל מה שעשו הערבים במשך שלוש שנות ה"מרד" שלהם. רבות היו התקפותינו, שבוצעו בשטחים מרוחקים, המאוכלסים ערבים. בהם לא נגענו, אך כל פעולה היתה לגביהם כטיפת מים קרה הנופלת על הקדקד ומזכירה: אל תתחיל; לא כדאי. יקר יהיה המחיר שתשלם, אם תנסה להתקיף את עמם של אלה, שלימדוך כבר בשנים תרצ"ז - תרצ"ט, כי יד ישראל נטויה ואין היא ריקה.