סכנה קיימת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 69-71

"רק זאת עלינו לזכור: החרב הזאת, שהוצאנוה בדור ההשמדה והגאולה, בל תיאסף לתערה, כל עוד לא עשתה צדק לעם נרדף על צואר ורודף צדק. כי חרב ה' היא"