סיסמת הסוציאליזם בימינו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א חשון התשכ"ד, 8 בנובמבר 1963
מתוך:
עמוד 3

בעוד אחד משרי ישראל. חבר למפלגה סוציאליסטית, אמר פעם, לתדהמת שומעיו, כי הוא קרא את מרכס במקור, ברוסית... גילה לאחרונה מנהיג הלייבור באנגליה, כי הוא מעולם לא קרא את ,,הקפיטל״. טעותו של שרנו המלומד היא שכיחה. הוא המיר את שפת הקריאה שלו בלשון הכתיבה של המחבר. הודעתו של מר הרולד וילסון היא מענינת. אמנם הסוציאליזם, הקרוי אנגלי, לא דבק מראשיתו במרכס. אחד החוגים, ממנו הוא התגבש, קרא לעצמו, בכוונה כמעט מתגרה, בשמו של המשהה הרומי הקדמון, הלא הוא הקונסול והאיסטרטג, מימי חניבעל, פאביאן, ללמדך, כי דרכם אינה מהפכנית אלא תיקונית. אבל על הודאתו של המנהיג הסוציאליסטי הבריטי אפשר להחיל, בשנוי גירסה, אימרה יפה להפליא של הפרופסור יוסף קלויזנר ז״ל. מורנו הגדול נפגע עד עמקי תודעתו על ידי ציור דמותו של אלכסנדר ינאי בידי מחבר הספר ,,מלך בשר ודם״. כתב הפרופסור קלויזנר: להצדקתו של המספר אומרים לי, כי הוא אינו היסטוריון; אבל עד כדי כך לא-היסטוריון... ? בהשאלה, ניתן לומר על מר וילסון,הסוציאליסט: עד כדי כך לא־מרכסיסט?

בעצם, חבל על שהוא לא קרא את חיבורו העיקרי של מרכס, אשר, בשני חלקיו האחרונים, הוא משותף, במידה לא מעטה אם כי לא מורגשת, לידידו, מעריצו ומקיימו, אנגלס. מר וילסון מסביר, כי הוא החל לקרוא ב,,קאפיטאל׳, אבל שלושת ארבעת עמודיו הראשונים נראו לו כה קשים וסבוכים, עד אשר זנח את הספר ולא פתחו עוד. זה קורה, לעתים, לקורא. אבל לו מנהיג האופוזיציה, המצפה בשנה הבאה להיות לראש ממשלה, היה מתמיד בשקדנותו, כפי שהוא מצטיין בשנינותו, היה בודאי מוצא בעמודים, המרובים הבאים, חומר רב להוכחה, כי המרכסיסם, אשר התיימר לחזות את התפתחותה של האנושות, מפגר אחריה ממרחק רב.
מרכס עצמו כתב ביולי 1887, כי בספרו היה עליו לבדוק את שיטת הייצור הקאפיטליסטית ואת התנאים של הייצור והחליפין, המתאימים לשיטה זו. עד לזמן זה, (זמנו), המשיך, אנגליה היא הארץ הקלאסית בשביל אלה. הנה הסיבה, הוא מפטיר, שבגללה אנגליה משמשת הוכחה עיקרית לפיתוח רעיונותי התיאורטיים.
אכן, יש בספרו לא רק תיאוריות כלכליות רבות, כגון על ערך, ועודף-הערך (בשפה המקורית, לא הרוסית, יש למונחים אלה צליל מיוחד), על צבירת הון, על ריכוז הון, ועוד, אלא גם מובאות ארוכות מדינים וחשבונות רשמיים, של ועדות חקירה ממשלתיות ופרלמנטריות, באנגליה דאז. באחד הספרים הכחולים, כפי שדינים וחשבונות אלה נקראים, מסופר, בין השאר, כי אם מפקח על מכרות פחם מוצא, שחלק מן המכרה אינו ראוי לשימוש, הרי הוא מודיע על כך לבעל המפעל ולשר הפנים. עשרים יום ניתנים לו לבעל המכרה לתקן את המעוות. עם תום תקופה זו, יש לו הרשות לסרב לערוך שנוי כלשהו במכרהו. אך אם הוא מסרב, עליו להודיע על כך לשר הפנים ולמנות, בבת ובעונה אחת, חמישה מהנדסים, אשר מתוכם בוחר השר בורר יחיד לענין. יוצא, איפוא, כי בעל המפעל ממנה בורר בשביל עצמו.
בשנת 1865 היו בבריטניה הגדולה 3.217 מכרות פחם ושניים-עשר מפקחים. אחד הבעלים עשה חישוב והגיע למסקנה, כי, בהתחשב בעבודתם המשרדית של מפקחים אלה, הדורשת את רוב זמנם, בדיקת מכרה לא תוכל להיעשות על ידם אלא פעם אחת בעשר שנים. במכרות אלה היו מועסקים, בתנאים קשים ביותר, ילדים קטנים, אף למטה מגיל, שנקבע בחוק, של 13 שנה. כדי לעקוף את האיסור החוקי, היו מתפרסמות, מטעם המנצלים האכזריים, מודעות בהן מוזמנים עובדים צעירים הנראים כבני שלוש-עשרה. הקטינים האלה היו יורדים למכרות ועולים מהם יומם ולילה והיו מתחלפים, עם זריחת השמש או שקיעתה, במיטותיהם. באחד האיזורים, כפי שנקבע בדין וחשבון, המיטות לעולם לא התקררו.
כדאי היה לשוב ולהזכיר את המובאות הישנות הללו, כדי להוכיח, כיצד העולם, לא בלי השפעתן, השתנה במשך מאת השנים האחרונות. לו מרכס היה חי עמנו, הוא לא היה הולך לאנגליה, כדי למצוא בה את התנאים הקלאסיים לשיטת הייצור, המבוססת מעיקרה על בעלות פרטית גם על אמצעי הייצור; הוא היה חוצה, בדרך חיפושי ההתבוננות, את האוקינוס האטלנטי. בהגיעו לאמריקה הצפונית, לא היה מוצא אלפי מכרות ותריסר מפקחים; הוא לא היה שומע על בעל מכרה, הזכאי למנות בעקיפין בורר שיכריע בשאלה, הנוגעת לכיסו ולבטחון חייהם של המועסקים על ידו; הוא היה רואה ילדים, למטה ולמעלה מגיל שלוש־עשרה, לא במכרות אפלות, אלא, רובם ככולם, בבתי ספר מרווחים ובמגרשי ספורט שטופי שמש. יש יסוד להניח, כי, כחוקר והוגה דעות, הוא היה מסיק מסקנות שונות מאלו, אליהן הגיע בהתבוננו במציאות האנגלית של שנות החמישים והששים למאה הקודמת.
מסקנתו העיקרית דאז היתה, כי הבעלות הפרטית על אמצעי ייצור מביאה עמה התעשרות בלתי פוסקת וגוברת של המיעוט הקטן של בעליהם, מלווה בהכרח בתהליך של התרוששות, אף היא גוברת ומתפשטת, של המוני השכירים. המציאות עצמה הוכיחה, באיזו מידה הוא טעה. אמנם כן, בארצות המפותחות, שאינן פוסקות להתפתח, תופעה של ריכוז הון; אבל לצידה יש גם החזיון של תפוצת ההון בקרב המונים רחבים, בתוכם שכירים. התעשרות ישנה. אבל להתרוששות אין זכר אלא בספרו. נהפוך הוא. הוכח, כי שיטת הייצור והחלוקה, בה הוא מצא, מחמת ההתרוששות ההמונית אותה חזה לשוא, גרעיני החרבה עצמית — כי שיטה זו מבטיחה עליה מתמדת לרמת החיים של ההמונים, עד הגיעה לדרגה, עליה לא חלם איש בימים עברו.
בפנותו אל הפועלים בארץ מוצאו, מזהיר אותם מרכס, כי לא יחשבו שרק באנגליה קיימים תנאי העוני והניצול, אותם הוא מתאר אם בלשונו ואם בעזרת מסמכים שאולים. De Te Fabula Narratur הוא אומר להם, בך המסופר. כך אפשר לומר. בשנויים כמותיים אך לא איכותיים, לא רק על אמריקה אלא גם על ארצות מפותחות רבות, בספרנו על המציאות, הכלכלית והחברתית׳ הנראית בהן לעיני כל. הרעיונות התיאורתיים של מרכס עלו במוחו, לאור מציאות מסויימת, כפי שהוא ראה אותה במחצית השניה של המאה הקודמת, או, כפי שהוא עצמו כותב, בה הוא מצא את ביסוסם. מציאות זו נשתנתה בתקופתנו לחלוטין. איך אפשר עוד להחזיק ברעיונות, שהם פרי מצב שאיננו עוד? האם להחזקה עיקשת כזו לא ייקרא בשם המקובל, ריאקציה?