סילופים משפילים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 13-15

"אומה מושמדת ולוחמת אנחנו. אנו חייבים ורשאים לשאת ברמה את האמת שלנו. שנאתנו אל המשעבדים אינה עוורת. היא תוצאת שנאתם ופרי אהבתנו אל עמנו."