סאדאת השמי והציונות

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו חשון התשל"ו, 31 באוקטובר 1975
נושאים:
בטחון - מלחמת העצמאות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

אנחנו, בארץ ישראל, שחררנו את עצמנו מעול השלטון הבריטי, היתה זו מלחמת השחרור של מעטים נגד הרבים, מן המפורסמות בתקופתנו, כי העמים התבוננו בה במשך שנים למדו ממנו גם מוסר השכל וגם קל וחומר. הבריטים עצמם ובייחוד צ'רציל, הביעו לעיתים התפעלותם מגבורתם של הלוחמים היהודים. [...] במשך שנות דור עשתה ההסברה הרשמית כל מה שניתן בידה כדי לטשטש את העובדות הללו. התוצאה הבלתי נמנעת היתה, כי בעולם נתקבל רושם, כי לערבים היתה ארץ ובאו היהודים ולקחוה מהם. העובדה, כי למלחמה בינינו ובין הערבים קראנו "מלחמת השחרור" לא יכלה כלל לשנות את פירושה זה: להפך, היא חיזקה אותו. היתה מלחמה יהודית ערבית, או אפילו ערבית יהודית ויד היהודים היתה על העליונה. זה כל מה שסופר לעמים, גם בשם מדינת ישראל. באו אויבינו ואמרו: הנה כי כן, הקולוניאליסטים הקימו את ישראל.
עד היום ישראל סובלת מהאשמה זו בתוך העולם השלישי ומעבר לו. היחס אלינו היה שונה לגמרי, לו היינו מספרים להם, על פי האמת, כי מדינתנו קמה תוך מלחמה נגד הקולוניאליסטים, כי מלחמת שחרור לאומית התחוללה בארץ זו וכי אנחנו, היהודים, שחררנו את הארץ הזאת משלטון נכרי. אין לך חסר רב יותר מזה, בכל מערכת ההסברה הישראלית. במחדל הזה חטאו נציגינו הרשמיים מאז קמה מדינתנו עד היום הזה.
אולי ההחלטה שנתקבלה בוועדה השלישית של העצרת, ולדבריו הנלווים של סאדאת בוושינגטון, יעוררו את אנשי המחדל לשנות מדרכם. אמנם רב הוא האיחור, אבל עדיין יכולים אנו, במתקפת נגד הסברתית, להוכיח, כי מלחמת שחרור לאומית הביאה במישורין לחידוש עצמאותנו בארץ ישראל. כך תורם קרנו של עמנו ושל תנועת השחרור שלו, הציונות. ותיוודע בגויים גדולתה ההיסטורית, צדקתה המוסרית.