נקודה בלא שיבה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט טבת התשט"ז, 13 בינואר 1956
מתוך:
עמוד 2

זהו הנס בתוך הנס. המניף דגל, למען ענין צודק, קורא בו לכוחות הנעלמים, הטמירים בנפש האדם. ואם הם מתעוררים ומופעלים קורה פלא: החלשים נעשים גבורים, המעטים יכולים לרבים, המכשולים ניסוגים בפני המתגברים עליהם - נס! זוהי המשמעות ההיסטורית והדתית כאחת, של המושג המקודש בתולדות עמנו, למוד נסיון הנסים. כי מה הם כוחותיו הנפשיים, הנסתרים, היוצרים של האדם, אם לא ניצוץ האלהים שבו? הם המוכיחים, לעיני הבשר של כל קטן אמונה, כי אכן בצלמו של בורא הכל נוצר באדם.