נצחונות בריטיים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 100-101

אין אנו מפריזים בהיקף פעולותינו. נכון, אמנם. כי מעצמות אדירות היו מפרסמות הודעה מיוחדת, אם חילותיהן הצליחו, בקרב אוירי גדול, להשמיד על הקרקע כמה עשרות אוירונים. אבל סוף סוף התרגלנו כבר לעשות הרבה דברים ש"אי-אפשר" לעשותם. ומאידך, בהיותנו בני העם העברי, אין אנו יודעים השתכרות. צבא אנחנו. צבא של עם הנלחם על חרותו. אין אנו רוצים לזכות בהתנגשויות, אנו רוצים לנצח במלחמה. לפיכך, לא נפריז גם בהישג האחרון, ועינינו אל העתיד. אולם מה ייאמר על "שליטי עולם" אלה, שריכזו מאה אלף חיילים בארצנו הקטנה, ולא הצליחו לשמור על בסיסיהם העיקריים ועודם מתפארים בנצחונותיהם?

אגב, נצחונות כאלה הננו מאחלים להם יום יום.