נצא למערכה ונוכל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג כסלו התשי"ט, 5 בדצמבר 1958
מתוך:
עמוד 2

כשעדיין הייתי ילד, ספר לי אבי את המדרש הידוע הקשור בקריעת ים סוף. כשחצו אבותינו את הים, הקרוי בלע"ז האדם, יצאה מרים בתופים ובמחולות ובני ישראל פתחו בשירה, היא שירת הים האדירה. מלאכי השרת ענו להם בקול. אמר להם הקדוש ברוך הוא: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? מאז חדר המוסר של המדרש הזה למעמקי לבי, לאמור: אפילו אתה נלחם ומכה באוייב, ואין ברירה אלא להכותו למען הצלת עמך, איך תתפאר בזה שאנשים נהרגים?...
...אנחנו ניהלנו מלחמת מחתרת כמעט במשך חמש שנים. האם זה מקרה שחמש השנים ההן, מסוף 1943 עד 1948, היו השנים השקטות ביותר ביחסיםבין היהודים ובין הערבים? היה לנו נשק; הבריטים למדו, איך הלוחמים שלנו יכולים להשתמש בו; אך כל הערבים בארץ ישראל ידעו: האצ"ל אינו פוגע בערבים...