נפקחו העינים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 101-103

"אם בנינו יקראו את הפרקים הללו, הרי ילמדום למען דעת כיצד לא לנהוג בימי מבחן.כיום אין עוד איש שיטיל ספק בדבר, כי ההבלגה הכפולה כלפי חוץ, גרמה במישרין לכשלונותינו ולאסוננו. אך לעומתם, ישמש הפרק של ההבלגה כלפי פנים - ההבלגה שהצילתנו מן השואה של מלחמת אחים - מקור השראה לאהבת העם, מורה דרך לדורות." "שלושה פרקי הבלגה נכתבו במולדת ע"י בני-דורנו. שני הראשונים משקפים את יחסו של עם, אשר לא השתחרר עדיין מכבלי השעבוד הרוחניים אל העולם החיצוני. הבלגנו במשך 25 שנה כלפי הבגידה הבריטית. השלמנו עם כל הגבלה קטלנית של זכויותינו. נכנענו, למעשה, לכל גזירה. התנגדות לא ידענו. לא פוליטית, לא מזויינת, לא כלכלית. וכשם שהבלגנו כלפי השליטים הזרים, כן הבלגנו כלפי כלי השרת שלהם, הפורעים הערביים. במשך שלוש שנים הובלנו, למאותיהם, את טובי בנינו ובנותינו אל קבר, והחרשנו. זרוענו, ששותקה בגולה, לא הורמה גם בציון. לא נגד הרוצחים ולא נגד שולחיו, השלטון הבריטי."