נפחדים ומיואשים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשט"ז, 27 בינואר 1956
מתוך:
עמוד 2

...אין חלוקה לזכות, יא קיימת או איננה. אין לחלק זכות על מולדץ, אך אם אפשר, לזמן מה בלבד, לשסע את גופה. מי שאינו מכיר בזכותנו על ארץ-ישראל השלמה, אינו מוכן להכיר בזכותנו על מה שאנו מחזיקים ממנה.