נפחדים ומיואשים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשט"ז, 27 בינואר 1956
מתוך:
עמוד 2

באותה מידה עצמה אין לחלק את הזכות להגנה חוקית, היא ישנה או אינה קיימת. ומי שבא, לצרכי התחמקות או פולמוס, לחלק זכות מקודשת זו לסוגים, ל"הכשיר" אחד מהם ול"הטריף" אחר, גומר בשלילת עצם זכותו להגנה חוקית. באין רוח לוקרנו, על כל סעיפיו, מופיע הצל של מינכן, על כל חרפתה, או להבדיל, של מסדה, על כל מוראה