נסיונות להעכיר שעה יפה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשל"ג, 5 ביוני 1973
מתוך:
עמוד 19
נושא:
בטחון - הבלגה, מלחמת ששת הימים

האבידות. לפני הכל, עלינו לציין, כי תשע מאות שבעים ואחד לוחמים הרוגים ואלפי פצועים, ביניהם נכים לכל חייהם, הם קרבן דמים נורא בשביל שארית פליטה של עם, אשר לא הונח לו עדיין לזכות אפילו בשנת שלום אחת. אבידות אלו סבלנו לאחר שהחלטנו לשים קץ להמתנה המסוכנת. אבל לו היינו מותירים לאויב התוקפני את יזמת הפתיחה של פעולות איבה, ברור, כי היינו סובלים אבידות בנפש, בקרב האוכלוסיה האזרחית והחיילים, בשיעור לא נודע, הרבה יותר גדול. קבלתי, באחד הימים ההם, כי הערכת הצבא הרשמית, היתה: שלושים אלף אבידות. חלחלה תעבור בלב, אף היום, בבואנו לקרוא מספר משוער זה. גם מסכנה נוראה זו ניצלנו הודות להחלטה שלא לאפשר לאויב, על ידי המשך ההמתנה, ליטול את היוזמה.