נסיונות להעכיר שעה יפה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשל"ג, 5 ביוני 1973
מתוך:
עמוד 19

אחד המפקדים הבכירים, אשר השמיעו דברים אלה, ודומים, באזני ראש הממשלה וחבריה, היה האלוף מתתיהו פלד. אין לו סיבה להצטער, או להתחרט, על נאומו; יכולני להעיד, כי הוא עשה רושם רב על שומעיו. אבל כאחד מהם, זוכר אני, כי אף הוא הופיע בפנינו "אי שם" כאדם מודאג, המזהיר מפני סכנה גוברת. אם לאחר מעשה, טוען מר פלד כי בימי ההמתנה לא נשקפה לנו בעצם סכנה רצינית, עליו להסביר לנו את דאגתו העמוקה, אשר לה נתן ביטוי מובהק, בימים ההם, ובמיוחד ביום ה-1 ביוני 1967. אם לא היתה סכנה, מנין באה הדאגה? מפני מה הוזהרנו, לא על ידי יוצרי בהלה, אלא מפי יודעי דבר?