נסיונות להעכיר שעה יפה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשל"ג, 5 ביוני 1973
מתוך:
עמוד 19
נושא:
בטחון - מלחמת ששת הימים, צה"ל

מפיו של אלוף אחר שמענו הסבר, כי אם נאצר העז לרכז בסיני, מול צבאנו, כמעט את כל כוחותיה של מצרים, הרי הסיבה לכך היא הססנותה של ממשלת ישראל. שמענו מפיו גירסה, כאילו אין סומכים על צה"ל, שיהיה מסוגל להביס את חיל מצרים ואת כל צבאות ערב, אם יצטרפו למלחמה. לצה"ל, אמר, לא מגיע חוסר אמון כזה. השאלה היא: ההחלטה. כל יום העובר בלי שהממשלה תחליט, מרבה את הסכנה.