נסיונות להעכיר שעה יפה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשל"ג, 5 ביוני 1973
מתוך:
עמוד 19
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, לח"י. בטחון - מלחמת ששת הימים. ממשל - ממשלת אחדות לאומית

מעל עמודי "אות" הועלתה סברה, שלפיה ההחלטה [שהתקבלה בממשלת האחדות הלאומית] היתה מתקבלת בלאו הכי, גם על ידי הממשלה הקודמת. יש נוחיות בטענה זו, אך רצינות אין בה. אנו מוסיפים לשמוע אותה ביחס למאורעות היסטוריים אחרים. הבריטים, נאמר לנו, היו עוזבים את ארץ-ישראל "בלאו הכי", גם אלמלא קמו ללחום בהם היהודים במחתרת. בא בילי, יד ימינו של בווין ואישר, במלאת כ"ה שנים לתקומת ישראל, כי פעולות אצ"ל ולח"י שכנעו את דעת הקהל בבריטניה, שעליה לפנות את הארץ. מי שרוצה להמעיט מערכו של מעשה, משום שלילת עושיו, בעזרת פטאליזם מאחור, ינסה את כוחו מול האמת, הגוברת על הסילוף. במדיניות ובהיסטוריה, אין "בלאו-הכיות". ישנן החלטות; קובע ביצוען.