נסיונות להעכיר שעה יפה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשל"ג, 5 ביוני 1973
מתוך:
עמוד 19
נושאים:
בטחון - מלחמת ששת הימים. ממשל - יחסי ממשלה-צבא

הסכנה השלישית באה עלינו מן היחסים שנוצרו, לעת סכנה לאומית, בין הרשות האזרחית, הנבחרת ומוסמכת, ובין הפיקוד העליון של הצבא. כלל גדול הוא, כי סמכותה של הרשות הנבחרת עליונה היא. זה טעמה של חוקה במדינה דמוקרטית וחופשית. אבל אם נוצר פער בין החוקה ובין המציאות, מבחינת האמון, בייחוד בכושר ההחלטה של הדרג המדיני, בשעת איום חמור מחוץ קם מוקד נוסף של סכנה לאומית. הכוונה אינה להפיכת צבאית. אין להעלות על הדעת, כי מישהו היה אף מסוגל לחשוב על דרך כזו. אבל חוסר אמון של אנשים האחראיים במישרין לחיי אדם, בכושר ההחלטה של האזרחים הממונים עליהם, מחמיר מאוד את הסכנה מחוץ. סימנים בולטים לאותו חוסר בטחון מצא הקורא בדברים, של האלוף מתתיהו פלד. ההססנות של הממשלה וגו'... הוא לא היה היחיד, בין אלופינו, אשר נתן ביטוי להרגשת ערעור האימון בעיקר, בכושר ההחלטה של הרשות האזרחית המוסמכת.