ניטראליות של התעלמות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו תשרי התשכ"ה, 2 באוקטובר 1964
מתוך:
עמוד 3

אבל נוחות, שמקורה התעלמות, אינה תרופה אלא סכנה. זאת יאמר לנו כל רופא. ואין נפקא מינה, אם הכוונה היא להעלות ארוכה אישית, או צבורית. אסור להתעלם, את העובדות יש לראות כהוויתן. הנטיה להעפיל ולאולימפוס, כדי ממרומיו המעורפלים להטיל, לכל עבר, ברקים ורעמים ובליסטראות – נטייה זו אולי אנושית היא, אבל מוטב להשאירה לאלה, אשר עיניים להם ולא יראון, אף להם ולא יריחון וגו'. אנשים פשוטים צריכים לדעת את טעמן של עובדות; כי אם לא כן, לא יהיה טעם לקריאותיהם.