ניו-יורק הדתית מקבלת את פני בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז חשון התש"ט, 29 בנובמבר 1948
מתוך:
עמוד 1

יום ההודיה של ישראל יחול ביום שהארץ תשוחרר כולה ולדורי דורות