נחמת האמונה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר א' התש"ו, 1 במרץ 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 91-92

"ובשביל הנוער הזה, המתמרמר והמתמרד, יש לנו נחמה אחת, זו הנחמה שהודות לה עמדנו אנחנו במבחנים הקשים ביותר: אף-על-פי- כן! אחים: על אף האינטריגות הבריטיות; על אף הדכוי האכזרי; על אף איומיהם של שכירים בריטיים - על אף העובדה, שההגה של ספינתנו נמצא עדיין בידים רועדות - על אף כל זה קרוב יום הנצחון יותר משאנו מדמים בנפשנו. כי המהפכה העברית היתה לעובדה קיימת. כי ההמונים יודעים את דרכם. והם לא ייסוגו. אותם מלכד הדם שנשפך על במות החופש. אותם מלכד אינסטינקט הקיום."