נורדיה מרץ 1972

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד טבת התשל"ב, 1 בינואר 1972
מתוך:
P20-285
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, בחירות, דמוקרטיה. מחתרות - אצ"ל. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה. מפלגות - מפלגת חירות

אנחנו הלכנו לבחירות. אנחנו נשארנו במיעוט והיריבים הפוליטיים שלנו קיבלו על-ידי הבחירות סמכות להרכיב ממשלה ומאז שנים רבות שרתנו באופוזיציה פרלמנטרית. גם יריבינו הודו ברבות הימים, כי על ידי כך תרמנו תרומה חשובה לדמוקראטיה בישראל... המחתרת הודיעה מראש, שאם תקום מדינה יהודית, לא תהיה עוד מחתרת. אנחנו נהיה אזרחים, חיילים, לא תהיה מחתרת, יהיה צבא אחד והכל יחליט העם בבחירות דמוקראטיות וקיבלנו את הדין הזה מבחירות לבחירות ושרתנו את העם באופוזיציה פרלמנטרית, - יסוד היסודות בדמוקראטיה.
אופוזיציה בדרך כלל היא סמל של דמוקראטיה, בין אם היא קטנה בין אם גדולה. לפעמים צריך לאחד את הממשלה עם האופוזיציה, כפי שאנחנו עשינו את זאת על סף מלחמת ששת הימים. אבל בדרך כלל, על כללי הדמוקראטיה, צריכה להיות ממשלה ומולה אופוזיציה והעם מחליט ואת הדין העם צריך לקבל.
כך אנחנו הנחנו יסודות לדמוקראטיה פרלמנטארית בישראל ובה שרתנו. אבל, כל השנים האלה, בלכתנו לבחירות לכנסת, אנחנו נשאנו את הרעיון של שלמות הארץ: צריך לבטל את החלוקה ויבוא יום והיא תבוטל והסברנו גם בעיקר, שבאם הערבים יתקיפונו, אי אפשר יהיה להילחם על תל-אביב.