נוכח איומים מחוץ ומבית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז טבת התש"ז, 8 בינואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 333-334

על כן הננו מודיעים: נילחם בתכניות הללו גם אם תיחשבנה ל"פתרון" בעיני הרוב בסוכנות. אנו לא נשלים עם ביתור מולדתנו. אין זו הצהרה פתיטית; זוהי הודעה פשוטה של אנשים, היודעים את חובתם לא רק כלפי הדור הזה, אלא גם כלפי הדורות הבאים.