נגד המושג ,,אוייב מעמדי" (דברים בפתיחת הוועידה של ה.ע.ל בעכו)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התשט"ו, 10 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

מספרים שאותו ראדק הפיקח שאל בימי פולמוס הגדול את השאלה הבאה: האפשר להקים את סוציאליזם באררץ אחת? וישיב: וודאי שאפשר, אבל בארץ כזו להיות אי-אפשר...