נגד המושג ,,אוייב מעמדי" (דברים בפתיחת הוועידה של ה.ע.ל בעכו)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התשט"ו, 10 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2

בהבדלים בין המעמדות בחברה כלשהי אין, כפי שאמרתי, צדק מוחלט. אבל אם הבדלים אלה קיימים לא למטה אלא מעל למינימום, הדרוש להבטחת קיום הוגן לכל איש, אין בהם טרגדיה, הם יכולים, על פי טבעו של האדם, לעורר קנאה. אבל קנאה בנכסים אין פרושה קנאה לצדק.